L’Oficina Local d’Habitatge tramita ajuts a les comunitats que hagin de fer projectes tècnics per a una rehabilitació

Martes, 11 de Febrero de 2020 08:00 Hits: 31
Imprimir

Aquelles comunitats que rebin una subvenció per aquest concepte es podran acollir a la línia d'ajuts per a la reforma integral dels edificis.
LEER
Tags:
    -